Birimlerimiz


                                                             
BAŞKAN
                                                       Mehmet Sait KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCILARI                                                 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
(info@oguzeli.bel.tr - 4446571)                                       (info@oguzeli.bel.tr - 4446571)

Bşk.Vek. – Yusuf TAŞDEMİR                                           Söz. Memur. – Sedat GÖKKIR
Bşk.Yrd. – Hasan ÇILDIR                                                 
Bşk.Yrd  -- Niyami ÖZADA
 
 
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ          FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(insankaynaklari@oguzeli.bel.tr - 4446571)                 (fenisleri@oguzeli.bel.tr - 4446571)    

Müdür        – Ömer SOLKOL                                            Müdür – Halil KARACAN
Bil.İşl.          - Eyyüp AYDOĞAN                                        Tkst.Müh.–Turgut DAĞDELEN
Söz.Memur - Dündar TERLEMEZ                                    Teknisyen– Ahmet ALTUNBAŞ
                                                                                              Söz. Memur – Yusuf AKDENİZ
                                                                                              Şoför  - Mehmet BAYSEÇKİN
                                                                                              Kad.İşçi - Mustafa AKDAĞ

                                                                                                                                
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ                               YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
(imar@oguzeli.bel.tr - 4446571)                                      (yaziisleri@oguzeli.bel.tr - 4446571)
 
Müdür V. – Halil KARACAN                                              Müdür – Mehmet Arif DUYMUŞ
İnş. Müh. – Cafer GÜLTEKİN                                            Kad.İşçi - Mehmet TAŞKIR
Hrt. Müh. – Deniz SÜSLÜ                                                  
Hrt. Tknr. – Ali ERTAP                                                         BİLGİİŞLEM BİRİMİ
Memur – Murat ÖZKÖK                                                    (bilgiislem@oguzeli.bel.tr - 4446571)
Söz. Müh. – Selçuk AKSOY                                                Söz.Memur - Bünyamin BAŞKIR 
Söz. Memur - Hüseyin AKDAĞ  
Söz. Mimar – Hanım Gül AYDIN
Memur - Mustafa KAYA
 
 
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                               MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
(emlakistimlak@oguzeli.bel.tr - 4446571)                    (muhasebe@oguzeli.bel.tr - 4446571) 
 
Müdür – Ali PARMAKSIZ                                                   Müdür – Mikail KILIÇASLAN
Şef – Ökkeş KAPLAN                                                         Şef – Ahmet KÖŞKER 
Memur – Mahmut BAŞKIR                                                Memur – İlyas ALTINDEĞER
                                                                                               Söz.Memur – Cahide YILMAZ
                                                                                               Kad.İşçi - Arif KALKAN
                                                                                               Kad.İşçi - Ahmet ÇETİN 
 
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ                    TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ   
(kultursosyal@oguzeli.bel.tr - 4446571)
                                                                                               Müdür - Arif UZUN
Müdür  - Mehmet Ali KARAKUZU                                    
Söz.Memur – Sezai PARMAKSIZ                                        

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ                                                       
(zabita@oguzeli.bel.tr - 4446571)
                               
                                                               
Müdür – Micaz TÜRKMAYA                                              
Zbt. Kom. – Cengiz ÖNER                                                
Şef             -  Mehmet Fatih BİLGİ
Şef             -  Bünyamin ÇETİN
Zbt. Mem. – Nizamettin DEMİRASLAN                           
Zbt. Mem. – Ömer ÇELİKKANAT                                                                               
Zbt. Mem. – İsmet İNCE                                                    
Ölçü Ayar Mem. – Mustafa UZUN