OĞUZELİ KIRSAL TURİZM GELİŞTİRİLMESİ VE KIRSAL TİPOGRAFİ

2014 yılında hayata geçirilen proje ile; Oğuzeli’nde kırsal turizmi gerçekleştirmek adına Barak mimari tipolojisini çıkarmak, kültürünü ve kerpiç evleri tanıtmak adına kitap basılmıştır