YAPILMASI PLANLANAN PROJELERİMİZ

- Kadın üretsin toplum güçlensin (Oğuzeli Hanımelleri Eğitim Merkezi)-(Japonya      Büyükelçiliği) projesi,

- Türkiye’de iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi, Çevre ve  Şehircilik Bakanliği (ÇŞB) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi İşbiriği projesi,

Dokuzyol Mahallesinde Barak oda kültürünün yaşanacağı Kültür Merkezinde bir müze oluşturma projemiz,

Deliklitepe At Biniciliği, Ok atıcılığı ve Çok amaçlı Kafeterya İşlevsel Hale Getirme projemiz,

İklimsel değişikliğin negatif etkileri ile mücadele kapsamında tasarlanan projemiz,

Oğuzeli Hanımelleri Atölyesinde dolum tesisi kurarak atölyenin tüm işlevlerini tamamlama projesi,

- Oğuzeli Mobilya Kenti Projesi  gibi projelerimiz, planlamalarımız kapsamında devam etmektedir.