Misyonumuz

Oğuzeli ilçemizi huzur ve refah içinde yaşanır bir şehir yapmak.

İlçenin kentsel gelişim seviyesini ve halkın yaşam kalitesini artırmak için gerekli olan fiziki çalışmaları gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

* Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatlar çerçevesinde dürüst, şeffaf, çağdaş, ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile yönetmek.
* Belediye mücavir alan sınırlarında yaşayan halkın tüm alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını vatandaşlar arasında hiçbir siyası yapı gözetmeden karşılamak.
* Halkın sağlığını tehdit edem tüm unsurlarla mücadele etmek.
* Sivil toplum örgütleri ile ortak çalışarak projeler üretmek.
* Çoğulcu ve katılımcı bir yaklaşımla tüm sorunların üstesinden gelmek.