Üye Olduğumuz Birlikler


1 - UCLG-MEWA(BİRLEŞMİŞ KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER ORTA DOĞU VE BATI ASYA BÖLGE TEŞKİLATI)
http://uclg-mewa.org/tr/

2 - TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
http://www.tbb.gov.tr/ 

3 - TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ
http://www.tdbb.org.tr/?lang=tr

4 - TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
http://www.tarihikentlerbirligi.org/

5 - MAHALLİ İDARELER İŞVERENLER SENDİKASI
http://missen.org.tr/

6 - ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ
http://www.jkbb.org.tr/

7 - ULUSLARARASI TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ
https://www.agricities.com/

8 - TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 
https://www.skb.gov.tr/